CONTACT

CONTACT

  • VOORZITTER

voorzitter@volleybalverenigingtopentwel.nl


  • SECRETARIS

Mieke Altenburg en Lianne de Boer


Secretaris@volleybalverenigingtopentwel.nl


  • LEDENADMINISTRATIE

Iris Osinga


Leden@volleybalverenigingtopentwel.nl


  • WEDSTRIJDSECRETARIS

Patricia Wijnja


Wedstrijden@volleybalverenigingtopentwel.nl


  • JEUGDBESTUUR

Anna Haga 


Jeugd@volleybalverenigingtopenwel.nl


  • PENNINGMEESTER / VERTROUWENSPERSOON

Marrit Pelsma


Penningmeester@volleybalverenigingtopentwel.nl
Algemeen mailadres

info@volleybalverenigingtopentwel.nl