CONTACT en INFO

CONTACT EN INFO

LID WORDEN?

Wil je lid worden van onze vereniging? Je bent van harte welkom!

Het is mogelijk om eerst drie of vier keer mee te trainen met een team, waarna in overleg met team, jou en trainer wordt bepaald bij welk team je het beste kunt aansluiten.

 

Om je vervolgens aan te melden bij de Nevobo en binnen ons eigen ledensysteem is het nodig onderstaande formulieren in te vullen:


•Aanmeldformulier senioren (klik hier)

•Aanmeldformulier jeugd (klik hier)

•Incassoformulier senioren & jeugd (klik hier)


Op de formulieren staat waar je het formulier in kunt leveren of naartoe kunt mailen. Wanneer je wedstrijden wilt spelen, stuur dan ook direct een pasfoto mee. Er wordt dan direct een Nevobo spelerskaart aangevraagd. 


CONTACTGEGEVENS

VOORZITTER

Gerda Planting

voorzitter@volleybalverenigingtopentwel.nl


SECRETARIS

Hilda Galama

secretaris@volleybalverenigingtopentwel.nl


LEDENADMINISTRATIE
Iris Osinga
         leden@volleybalverenigingtopentwel.nl


WEDSTRIJDSECRETARIS

Geke van der Veen

wedstrijden@volleybalverenigingtopentwel.nl


JEUGDBESTUUR

Anna Haga en Anne Meester

jeugd@volleybalverenigingtopenwel.nl


PENNINGMEESTER

Marrit Pelsma

penningmeester@volleybalverenigingtopentwel.nl



Algemeen mailadres

info@volleybalverenigingtopentwel.nl